Πρώτος Μεταξύ Ίσων

Σχόλια, Φλυαρίες…Εκ Βαθέων!

Χρήσιμα Links για Software

 

3D Graphics:
Anim8or – http://www.anim8or.com/
Blender – http://www.blender3d.org/
gmax – http://www.discreet.com/products/gmax/
Maya Personal Learning Ed. – http://www.alias.com/eng/products-se…le/index.shtml
Now3D – http://digilander.libero.it/giulios/Eng/homepage.htm
SOFTIMAGE|XSI EXP – http://www.softimage.com/products/exp/v3/

Anti-Virus:
AntiVir – http://www.free-av.com/
Avast – http://www.avast.com/i_idt_1018.html
AVG – http://www.grisoft.com/
NOD32 – http://www.nod32.com

Anti Spyware:
Ad-aware – http://www.lavasoft.de/software/adaware/
CWShredder – http://www.download.com/CWShredder/3…-10301586.html
Diet K – http://www.dietk.com/
HiJackThis – http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html
SpyBot Search & Destroy – http://spybot.safer-networking.de/
SpywareBlaster – http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html
SpywareGuard – http://www.wilderssecurity.net/spywareguard.html

IRC Clients:
BersIRC – http://www.bersirc.com/
BitchX – http://bitchx.org/download.php
HydraIRC – http://www.hydrairc.com/
TinyIRC – http://www.tinyirc.net/
XChat – http://www.xchat.org/

Audio Players:
1by1 – http://www.rz.uni-frankfurt.de/~pesch
Foobar 2000 – http://www.foobar2000.org/
iTunes – http://www.apple.com/itunes/
Jet Audio Basic – http://www.jetaudio.com/
Musik – http://musik.berlios.de/
QCD Player – http://www.quinnware.com/
Sonique – http://sonique.lycos.com/
Winamp – http://www.winamp.com/

Audio Tools:
Audacity – http://audacity.sourceforge.net/
CDex – http://cdexos.sourceforge.net/
dBpowerAMP Music Converter – http://www.dbpoweramp.com/dmc.htm
EAC – http://www.exactaudiocopy.de/
Encounter 2003 – http://www.waschbusch.com/
GermaniXEncoder – http://www.germanixsoft.de/
K-MP3 – http://www.katarncorp.com/
KraMixer – http://www.kramware.com/
ModPlug Tracker http://www.modplug.com/
MP3 Book Helper – http://mp3bookhelper.sourceforge.net/
MP3 Tag – http://www.mp3tag.de/
mp3DirectCut – http://www.rz.uni-frankfurt.de/~pesch/
MP3Gain – http://www.geocities.com/mp3gain/
mp3Trim – http://www.logiccell.com/~mp3trim/
MusicBrainz – http://musicbrainz.org/
Rarewares – http://rarewares.hydrogenaudio.org/
SoundEngine Free – http://www.cycleof5th.com/en/index.htm
TagScanner – http://xdev.narod.ru/tagscan_e.htm
The GodFather – http://users.otenet.gr/~jtcliper/tgf/

CD/DVD Burning:
Burn4Free – http://www.burn4free.com/
Burnatonce – http://www.burnatonce.com/
CDBurnerXP – http://hem.bredband.net/cdburnerxp/
CDRDAO – http://cdrdao.sourceforge.net/
CDR Tools Frontend – http://demosten.com/cdrfe/
Deepburner – http://www.deepburner.com/
DVD Decrypter: http://www.dvddecrypter.com/
Easy Burning, DropCD & Audio CD – http://www.paehl.de/cdr

Compression / Decompression:
7-zip – http://www.7-zip.org/
bzip2 – http://sources.redhat.com/bzip2/index.html
FilZip – http://www.filzip.com/
IZArc – http://www.florida.plus.com/izarc/
QuickZip – http://www.quickzip.org/
TUGZip – http://www.tugzip.com/
UltimateZIP – http://www.ultimatezip.com/
UPX – http://upx.sourceforge.net/
Zip&Go – http://www.handybits.com/zipngo.htm
Zipgenius – http://www.zipgenius.it/

Defrag Software:
DIRMS & Buzzsaw – http://www.dirms.com/
OpenVMS – http://www.execsoft.com/freeware/freeware.asp

Desktop Enhancements:
CursorXP – http://www.stardock.com/products/cursorxp/download.html
MobyDock – http://www.mobydock.com/
tclock2 – http://home.inreach.com/2tone/tclock2/tclock2.htm

Download managers:
Fresh Download – http://www.freshdevices.com/freshdown.html
LeechGet – http://www.leechget.net/en/
Net Transport – http://lycos26486.l78.lycos.com.cn/default.htm
Star Downloader – http://www.stardownloader.com/downloads.php
wackget – http://millweed.com/projects/wackget/
wget – http://xoomer.virgilio.it/hherold/

Encryption and data security:
Axcrypt – http://axcrypt.sourceforge.net/
Blowfish Advanced CS- http://web.bsn.ch/lasse/bfacs.htm
Eraser – http://www.heidi.ie/eraser/default.php
File Shredder – http://www.sys-shield.com/fileshredder.htm
GnuPG – http://www.gnupg.org/
PGP Freeware – http://www.pgp.com/products/freeware.html
WindowsCleaner – http://www.winnowsoft.com/internet-eraser.htm

File Managers:
2xExplorer – http://netez.com/2xExplorer/
A43 – http://www.shawneelink.net/~bgmiller/
Gyula’s Navigator – http://www.wanari.com/
JExplorer – http://home.megapass.co.kr/~woosjung/
MeeSoft Commander – http://meesoft.logicnet.dk/

File repair and recovery:
PC Inspector File Recovery – http://www.pcinspector.de/file_recovery/UK/welcome.htm

Firewalls:
Kerio (Kerio Personal Firewall is FREE for home and personal use) – http://www.kerio.com/kpf_home.html
Outpost Firewall (version 1 is free) – http://www.agnitum.com/download/outpost1.html
Sygate (FREE for personal use) – http://smb.sygate.com/products/spf_standard.htm
Zonealarm Basic firewall – http://www.zonelabs.com/store/conten…eeDownload.jsp

FTP Clients:
Filezilla! – http://sourceforge.net/projects/filezilla
SmartFTP – http://www.smartftp.com/

FTP Servers:
FileZilla – http://filezilla.sourceforge.net/
GuildFTPD – http://www.totalshareware.com/asp/de…plication=8334
Quick ‘n Easy FTP Server – http://www.pablovandermeer.nl/ftp_server.html
SlimFTPd – http://www.whitsoftdev.com/slimftpd
WarFTPD – http://www.jgaa.com/

HTML Editors:
1st page 2000 – http://www.evrsoft.com/download.shtml
AceHTML – http://freeware.acehtml.com/download.html
Aracnophilia – http://www.arachnoid.com/arachnophilia/
HTML-Kit – http://www.chami.com/html-kit/
Selida – http://www.amaryllis.8m.com/
Trellian webPAGE – http://webpage.vendercom.com/
TSW WebCoder – http://www.tsware.net/

Image viewers:
Ahaview – http://www.aha-soft.com/ahaview/ahaviewfree.exe
Irfanview – http://www.irfanview.com/
SlowView – http://www.slowview.at/
XNView – http://www.xnview.com/

Instant Messenger:
Gaim – http://gaim.sourceforge.net/
Miranda IM – http://www.miranda-im.org/
Rhymbox – http://www.rhymbox.com/
PSI – http://psi.affinix.com/
Trillian Basic – http://trillian.cc/downloads

Internet Explorer Front-Ends:
Avantbrowser – http://www.avantbrowser.com/
MyIE2 – http://www.myie2.com/
SlimBrowser – http://www.flashpeak.com/sbrowser/sbrowser.htm

Mail programs:
i.Scribe – http://www.memecode.com/
Mahogany Mail – http://mahogany.sourceforge.net/
Pegasus Mail – http://www.pmail.com/
Thunderbird – http://www.mozilla.org/projects/thunderbird/

Anti-spam programs:
K9 – http://www.keir.net/k9.html
MailWasher- http://www.mailwasher.net/
POPFile – http://popfile.sourceforge.net/
SpamBayes – http://spambayes.sourceforge.net/

Network Tools:
CMDTime NTP Utility – http://www.softshape.com/download/
Ethereal Protocol Analyzer – http://www.ethereal.com/
NMap – http://www.insecure.org/nmap/
Ntop – http://www.ntop.org
PingPlotter – http://www.pingplotter.com
PuTTY – http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty
RAS Graph & Stats – http://forum.flashfxp.com/showthread…&threadid=2400
RealVNC – http://www.realvnc.com/
TightVNC – http://www.tightvnc.org/
UltraVNC – http://ultravnc.sourceforge.net/
WinSCP – http://www.winscp.com/

Office Suite:
602PC Suite free edition – http://www.software602.com/products/pcs/download.html
AbiWord – http://www.abiword.com/
Open Office – http://www.openoffice.org/

Partition Managers:
Partition Resizer – http://zeleps.com/
Ranish Partition Manager – http://www.ranish.com/part/
TestDisk – http://www.cgsecurity.org/index.html?testdisk.html

PDF Utilities:
Free PDF – http://www.webxd.com/zipguy/frpdfdl.htm
Ghostscript/GSView – http://www.ghostscript.com/
PDF 995 – http://www.pdf995.com/
PDFCreator – http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

Photo manipulation and image design:
ColorPic – http://www.iconico.com/colorpic/
Pixia – http://www.ab.wakwak.com/~knight/
Sodiodi – http://www.sodipodi.com/
The Gimp – http://www.gimp.org/
Tuxpaint – http://www.newbreedsoftware.com/tuxpaint

Programming:
ActivePerl – http://www.activestate.com/Products/ActivePerl
Dev C++ – http://www.bloodshed.net/
Dev Pascal – http://www.bloodshed.net/
Eclipse – http://www.eclipse.org/
Freepascal – http://www.freepascal.org/
jEdit – http://www.jedit.org/
PHP Hypertext Parser – http://www.php.net/
Python – http://www.python.org/
Ruby – http://www.dm4lab.to/~usa/ruby/index_en.html
SharpDevelop – http://www.icsharpcode.net/opensource/sd/

Pop-up Blockers:
Google Toolbar – http://www.google.com/
NoAds – http://www.southbaypc.com/NoAds/
PopUp Stopper – http://www.panicware.com/product_psfree.html
Privoxy – http://www.privoxy.org/
Proxomitron – http://www.proxomitron.info/
System Information and monitoring:
AIDA32 – http://www.aida32.hu/
CPU-Z – http://www.cpuid.com/cpuz.php
Gkrellm – http://bill.nalens.com/
Motherboard monitor – http://www.majorgeeks.com/download.php?det=311
WCPUID – http://hp.vector.co.jp/authors/VA002…/download.html

Video codes :
DivX Codec – http://www.divx.com/divx/?src=toptab…rom_/index.php
FFDSHOW – http://sourceforge.net/projects/ffdshow
Kazaa Lite Codec Pack – http://www.k-litecodecpack.com/
Nimo Codec Pack – http://www.divx-digest.com/software/nimo_pack.html
Quicktime Alternative – http://www.k-litecodecpack.com/
Real Player Alternative – http://www.k-litecodecpack.com/

Video players :
BsPlayer – http://www.bsplayer.org/
Cygwin MPlayer – http://armory.nicewarrior.org/projects/cygmp/
MaximusDVD – http://www.maximusdvd.com/
Media Player Classic – http://sourceforge.net/project/showf…group_id=82303
VideoLan – http://www.videolan.org/

Video tools:
DVD Shrink – http://www.dvdshrink.org/
DScaler – http://deinterlace.sourceforge.net/
FlasKMPEG – http://www.flaskmpeg.net
GSpot – http://www.headbands.com/gspot/
VirtualDub – http://www.virtualdub.org/
VirtualDubMod – http://sourceforge.net/project/showf…group_id=65889
xviD – http://www.roeder.goe.net/~koepi/xvid.shtml
Zwei-Stein Video Editor – http://www.thugsatbay.com/software/index.html

Web browsers:
Firefox – http://www.mozilla.org/products/firefox/
Internet Explorer – http://www.Mcft.com/ie
K-Meleon – http://kmeleon.sourceforge.net/
Mozilla – http://www.mozilla.org/
Netscape – http://channels.netscape.com/ns/browsers/default.jsp

Web servers:
Abyss – http://abyss.sourceforge.net/
Aprelium Abyss – http://www.aprelium.com/
Apache – http://httpd.apache.org/
Sambar – http://www.sambar.com/
Savant – http://savant.sourceforge.net/
TinyWeb – http://www.ritlabs.com/tinyweb/index.html

Webcam Software:
booruWebCam – http://www.booru.net/
Pryme – http://www.hilo.dk/pryme/

Checksum Utilities:
fsum – http://www.slavasoft.com/fsum/
hksfv – http://www.big-o-software.com/products/hksfv/
md5sum – http://www.etree.org/md5com.html
md5summer – http://www.md5summer.org/

General Utilities And Other Applications:
AnalogX – http://www.analogx.com/
AppRocket – http://www.candylabs.com/approcket/
Celestia – http://www.shatters.net/celestia
Cygwin – http://www.cygwin.com
Dirkey – http://www.protonfx.com/dirkey/
EditPad Lite – http://www.editpadpro.com/editpadlite.html
Inno Setup – http://www.jrsoftware.org/isinfo.php
Memtest-86 – http://www.memtest86.com
MWSnap – http://www.mirekw.com/winfreeware/mwsnap.html
NetTime – http://nettime.sourceforge.net
Nullsoft Installer – http://www.nullsoft.com/free/nsis
Peerguardian – http://xs.tech.nu/
QuickSFV – http://www.geocities.com/SiliconValley/Mouse/4668/
png2ico – http://winterdrache.de/freeware/png2ico
Stickies – http://finiteloop.org/~btaylor/software/stickies/
Sysinternals – http://www.sysinternals.com/
TClockEx – http://www.rcis.co.za/dale/tclockex/index.htm
Vim – http://vim.sourceforge.net

Advertisements

Σεπτεμβρίου 14, 2006 - Posted by | Τεχνολογία - Υπολογιστές

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: