Πρώτος Μεταξύ Ίσων

Σχόλια, Φλυαρίες…Εκ Βαθέων!

Έξι στους δέκα Έλληνες δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή

Στην Ελλάδα το 65% του πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ το 82% δεν χρησιμοποιεί τακτικά το Διαδίκτυο. Τα ποσοστά αυτά φέρνουν τη χώρα στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ στους ηλεκτρονικά αναλφάβητους.

Η έρευνα της Eurostat σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας-επικοινωνιών διενεργήθηκε το 2005 σε 123.941 νοικοκυριά και 181.703 άτομα από χώρες της ΕΕ. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του συνεδρίου European e-Skills 2006 που πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη.

Tο μερίδιο των απασχολούμενων στην ΕΕ που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην καθημερινή τους εργασία ξεπερνάει το 50%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ποσοστά ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού είναι χαμηλότερα στις ηλικίες μεταξύ 16-14 ετών (32% δεν έχει χρησιμοποιήσει Διαδίκτυο και 9% δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή) και υψηλότερα στις ηλικίες μεταξύ 55 και 74% (με ποσοστό 81% και 61%, αντίστοιχα).

Το 31% των Ευρωπαίων έχουν αποκτήσει δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορίας-επικοινωνιών από τους επίσημους φορείς εκπαίδευσης (σχολείο, κολέγιο, πανεπιστήμιο), το 15% από επιμορφωτικά σεμινάρια για ενηλίκους σε εκπαιδευτικά κέντρα με δική τους πρωτοβουλία, το 23% από επιμορφωτικά σεμινάρια για ενηλίκους σε εκπαιδευτικά κέντρα κατ’ απαίτηση του εργοδότη τους, το 58% μόνοι τους, το 60% με τη βοήθεια συναδέλφων, συγγενών και φίλων και το 3% με κάποιο άλλο τρόπο.

Πανευρωπαϊκή έλλειψη

Η Ευρώπη τα προσεχή χρόνια αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με το πρόβλημα της μεγάλης έλλειψης σε άτομα με υψηλές ηλεκτρονικές δεξιότητες, καθώς η ζήτηση αυξάνεται τη στιγμή που η προσφορά αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες, ενώ παράλληλα απειλούνται από τις τεχνολογικές αλλαγές οι διαθέτοντες χαμηλού επιπέδου ηλεκτρονικές δεξιότητες. Αυτά επισήμανε σε μήνυμα του στο συνέδριο European e-Skills 2006 ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γκίντερ Φερχόιγκεν, τονίζοντας παράλληλα ότι χρειάζεται δράση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του υφιστάμενου χάσματος στον τομέα των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων.

O Φερχόιγκεν τόνισε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2008 στον τομέα της τεχνολογίας δικτύων το έλλειμμα σε άτομα με υψηλές ηλεκτρονικές δεξιότητες αναμένεται να ανέλθει στις 500.000, ενώ άλλη μελέτη έδειξε ότι σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ υφίσταται ζήτηση για άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στις τεχνολογίες πληροφορίας-επικοινωνιών, αλλά η προσφορά αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες. Τόνισε ακόμη ότι υπάρχουν ολοένα και πιο ανησυχητικά μηνύματα για έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένων στις ηλεκτρονικές δεξιότητες στους τομείς ασφάλειας , e-business, του σχεδιασμού (σε επίπεδο αρχιτεκτόνων κλπ).

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις για ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων που επικεντρώνονται στην επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς και ότι σε αυτό μπορεί να συμβάλει: η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ηλεκτρονικής Επάρκειας, της ηλεκτρονικής εκμάθησης και των ‘γεφυρών’ μεταξύ της επίσημης παιδείας και της βιομηχανικής κατάρτισης και πιστοποίησης.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP, Αβιάνα Μπουλγαρέλι, υπογράμμισε πως προετοιμάζεται νέο σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες. προκειμένου να τεθούν νέες προδιαγραφές για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια για την εισαγωγή του Europass (Ευρωδιαβατηρίου), που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πιστοποιημένων γνώσεων.

  Πηγή: news.in.gr

6 Οκτωβρίου, 2006 Posted by | Τεχνολογία - Υπολογιστές | Σχολιάστε